Member Login

สมาชิกล็อกอิน
รหัสผ่าน Side Page

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
241 คน
1997 คน
59853 คน
เริ่มเมื่อ 2010-08-24มะโนมอบพระผู้...เสวยสวรรค์, แขนมอบถวายทรงธรรม์...เทอดหล้า, ดวงใจมอบเมียขวัญ...และแม่, เกียรติศักดิ์รักของข้า...มอบไว้แก่ตัว ฯ ( โครงพระราชนิพนธ์ ร.๖ )                                                                                                                                                                                                                                         

2012-06-20 15:22
พระราชทานเพลิงศพบิดา พล.ต.สุริยน  เผือกสกนธ์ วันอาทิตย์ที่ 241800 มิ.ย.55 ณ เมรุวัดวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

2012-06-20 14:23
พล.ร.ต.จำนงค์ นุชพุ่ม ถึงแก่อนิจกรรม รุ่น ตท.13/นนร.70 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.55 เวลา 1830 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหารฯ และพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.55 เวลา 1700

2012-06-12 13:23
กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จปร.24 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ สนามวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2012-06-05 17:42
มารดาภริยา พล.ต.ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง ถึงแก่กรรม รดน้ำศพ 051700 พ.ค. ศาลา17 วัดพระศรีฯ บางเขน, สวดพระอภิธรรม 5-9 มิ.ย. 1830น., ฌาปนกิจ 101300 มิ.ย., รุ่นเป็นเจ้าภาพ  6 มิ.ย.

2012-06-01 11:02
เชิญคณะกรรมการฯ และสมาชิกที่สนใจประชุมหารือการจัดกอล์ฟการกุศล จปร.๒๔ ที่สนามเพรสซิเด้นท์ ใน 20 ก.ค. ณ ห้องอาหาร วทบ. ใน 7 มิ.ย.1700น.

2012-05-31 11:30
บิดา พล.ท.ชลิต ศรีระเดช ถึงแก่กรรม พระราชทานน้ำหลวงฯ 31 พ.ค. 1700น. ศาลา 8 วัดพระศรีฯ บางเขน, สวดพระอภิธรรม 31 พ.ค.-5 มิ.ย.(เว้น 4 มิ.ย.)1830น., พระราชทานเพลิงศพ 6 มิ.ย. 1700น., รุ่นเป็นเจ้าภาพ 1 มิ.ย.

2012-05-11 20:14:00
บิดาภรรยา พล.อ.กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง ถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรมศพ 12-14 พ.ค.55 ศาลา 5 วัดโสมฯ, รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 14 พ.ค.55

2012-05-03 08:46:00
อย่าลืมงานเลี้ยงรุ่นวันอาทิตย์นี้ (6 พ.ค.55) มีรางวัลจับฉลากรอลุ้นอยู่

2012-04-17   21:24:00
พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ภุชงค์ โกมลานนท์ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม. วันจันทร์ที่ 23 เม.ย.55 1600น.

2012-04-17   12:39:31
สวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พล.ท.เสรี พหลเวชช์ 17-23 เม.ย.55 1900น., รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 18 เม.ย.55, พระราชทานเพลิงศพ 24 เม.ย.55 1600น.

2012-04-18   14:27:55
บิดาภรรยา พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต ถึงแก่อนิจฉกรรม พระราชทานน้ำหลวงฯ 18 เม.ย.55 1730น. ที่ศาลาใหญ่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สวดพระอภิธรรมศพ 18-24 เม.ย.55 1830น. แล้วบรรจุฯ, รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 18 เม.ย.55

2012-04-18   14:27:55
บิดาภรรยา พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต ถึงแก่อนิจฉกรรม พระราชทานน้ำหลวงฯ 18 เม.ย. 1730น. ที่ศาลาใหญ่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สวดพระอภิธรรมศพ 18-24 เม.ย. 1830น. แล้วบรรจุฯ, รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 18 เม.ย.

2012-04-17   21:24:00
พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ภุชงค์ โกมลานนท์  ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม. วันจันทร์ที่ 23 เม.ย.55 1600น.

2012-04-17   12:39:31
สวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พล.ท.เสรี พหลเวชช์ 17-23 เม.ย. 1900น., รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 18 เม.ย., พระราชทานเพลิงศพ 24 เม.ย. 1600น.

2012-04-17    09:58:30
ด้วยบิดาของ พล.ท.เสรี พหลเวชช์ ถึงแก่อนิจฉกรรม รดน้ำศพ ณ วัดผาณิตตาราม อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 17 เม.ย. 1630น.

2012-04-10   09:10:17
ห้องพักงานรุ่น ณ ศพก.2 วันที่ 5 พ.ค.เต็มแล้ว วันที่ 6 พ.ค.เหลือ 40ห้อง

2012-04-05   13:10:28
ห้องพักงานสังสรรค์ ณ ศพก.2 มีจำกัด จองก่อนได้ก่อน ภายใน 20 เม.ย.55

มารดาภรรยา พล.ต.เชิดชัย จันทร์เทศ ถึงแก่อนิจฉกรรม สวดพระอภิธรรมศพ 11-12 เม.ย. 2000น. วัดร่องส้าน
ประชุมเพลิงวันที่ ๑๓ เม.ย. สุสานสันคะยอม ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง ช.ม. ๑๔๐๐

2 เม.ย.55  13:40
รุ่น ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม 2 เม.ย.55 1900น.

2 เม.ย.55  13:34
ขอเชิญกรรมการ และผู้สนใจ ประชุมรุ่นที่ วทบ. อังคารที่ 3 เม.ย.55 เวลา 1630

2 เม.ย.55  13:31
เชิญกรรมการ  ประชุมที่ วทบ. อังคารที่ 3 เม.ย.55 เวลา 1630น. เรื่องที่หารือ 1.ความคืบหน้า/แบ่งมอบ งานสังสรรค์ จปร.24 (5-7 พ.ค.55) 2.งานจัดกอล์ฟหาทุนเข้ารุ่น 3.การหาทุนเข้ารุ่นในระยะยาว 4.อื่นๆ

31 มี.ค.55 11:14
ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม บิดา พล.ท.พรจักร มนูธรรม ถึงแก่อนิจฉกรรม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันจันทร์ที่ 2 เม.ย.55  1730น. ศาลา 3 วัดเทพศิรินทร์ฯ , สวดพระอภิธรรมศพ 2 - 8 เม.ย.55 1900น.

พระราชทานเพลิงศพคุณแม่ ประทุมฯ มารดา พล.ต.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ วันเสาร์ที่ 31 มี.ค.55 เวลา 1600น. ณ ฌาปนกิจสถานวัดนิคมสามัคคีชัย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

16 มี.ค.55 11:14
พระราชทานเพลิงศพมารดา พล.ท.พันเลิศ วงศ์วานิช วันเสาร์ที่ 24 มี.ค.55 เวลา 1600น. วัดโสมนัส

13 มี.ค.55 13:14
พระราชทานเพลิงศพ บิดา พล.ท.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 1600 น., ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 14 มี.ค. 1830 น.

12 มี.ค.55 13:01
บิดา พล.ท.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง ถึงแก่อนิจฉกรรม รดน้ำศพ ศาลา 9 วัดโสมฯ วันอังคารที่ 13 มี.ค.55 1600 น., พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 1730 น., สวดพระอภิธรรมศพ 13 - 17 มี.ค.55 1830 น.

10 มี.ค.55 19:32
พล.อ.กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 รร.เซ็นทรา ศูนย์
ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.55 เวลา 18:00

8 มี.ค.55 23:08
มงคลสมรสบุตร พล.ท.ปริญญา แต่แดงเพชร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. ถ.วิภาวดี ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.55 เวลา
18:30

29 ก.พ.55 11:23
มงคลสมรสบุตร พล.ท.อนันต์ กาญจนปาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. ถ.วิภาวดี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.55
เวลา 18:00

21 ก.พ.55 16:39
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.24 และสมาชิกที่สนใจ ร่วมประชุมรุ่น ณ ห้องอาหาร วทบ. ในวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.55 เวลา
17:00 น.

14 ก.พ.55 8:50
สวดพระอภิธรรมศพบิดา พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์  13-19 ก.พ.55 18:30 ศาลา 10 วัดโสมฯ, บรรจุศพ 19 ก.พ.55, ตท
.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 16 ก.พ.55

13 ก.พ.55  9:54
บิดา พล.ต.สุริยน  เผือกสกนธ์ ถึงแก่อนิจฉกรรม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 13 ก.พ.55 17:30 ศาลา 10 วัดโสมฯ วันนี้
สวดพระอภิธรรม 18:00

10 ก.พ.55 12:35
ขอเลื่อนงานสังสรรค์ จปร.24 เหล่า ป. ในวันที่ 16 ก.พ. ที่ รร.ปริ๊นพาเลซ ไปก่อน กำหนดวันเลี้ยงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

10 ก.พ.55 8:58
งานมงคลสมรสบุตรี พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ 10 ก.พ.55 เวลา 1830 น. ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กทม.

9 ก.พ.55 21:54
จปร.24 เหล่า ป. สังสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 1830 น. รร.ปริ๊นพาเลซ (โบ๊เบ้ทาวเวอร์) ห้องอาหารจีน ชั้น 11 แต่ง
กายตามสบาย

7 ก.พ.55 15:07
เพื่อนๆ ที่ประสงค์จะสนับสนุน อาหาร/เครื่องดื่ม งานเลี้ยงประจำปี นตท.1329 ติดต่อได้ที่ พล.อ.ต.สมศักดิ์ ภาควิหก โทร. 081--562-7844

7 ก.พ.55 14:46
เลี้ยงประจำปี ตท.13 ห้องชัยพฤกษ์ 1 หอประชุม ทอ. 181800 ก.พ. เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกที่ได้รับรางวัลจักรดาว, เกษียณอายุราชการ, ติดยศพลเอก, เป็นนายพลใหม่ แต่งกายตามความฝันที่อยากจะเป็น <รายละเอียดใน web>

3 ก.พ.55  11:13
โปรดเกล้าให้กรมราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทานมาวาง ณ พิธีศพ พล.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.55 เวลา 1800 น., เจ้าภาพขอเชิญเพื่อน จปร.24 ร่วมรับพวงมาลาพระราชทาน

2 ก.พ.55  9:28
แก้ข่าว, สวดพระอภิธรรม พล.อ.ประดิษฐ์ชัยฯ ศาลา5 วัดโสมฯ 1-7 ก.พ. 1830น, ตท.13/จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 7 ก.พ., พระราชทานเพลิงศพ 8 ก.พ. 1730น.

1 ก.พ.55  9:00
พล.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ถึงแก่อนิจฉกรรม พระราชทานน้ำหลวงฯ 1 ก.พ. 1700น ศาลา 5 วัดโสมฯ หลังพระราชทานน้ำหลวงฯ สวดพระอภิธรรม จปร.24 เป็นเจ้าภาพ 2-7 ก.พ. 1900น สวดพระอภิธรรม พระราชทานเพลิงฯ 8 ก.พ. 1600น

23 ม.ค.55  13:23
งานมงคลสมรสบุตรี พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ 10 ก.พ.55 เวลา 1830 น. ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กทม.

20 ม.ค.55  11:26
เลี้ยงสังสรรค์ ตท.๑๓ ณ หอประชุม ทอ. ๑๘ ก.พ.๕๕, ๐๘๐๐ ทำบุญฯ วัดพระศรีฯ บางเขน, ๑๐๐๐ ออกรอบกอล์ฟ, ๑๘๓๐ งานเลี้ยง

20 ม.ค.55  11:16
มงคลสมรสบุตร พล.ต.เดชา บูรณะพิมพ์ ๐๔๑๕๐๐ ก.พ.๕๕ ณ คริสตจักรใต่ร่มพระคุณกรุงเทพ รามคำแหง ๑๖

13 ม.ค.55  11:07
งานแต่งบุตรี พล.อ.บุณยวัจน์ฯ วันที่ ๑๙๐๗๐๐ ม.ค. ณ บ้านก้ามปูฯ ขอเชิญเฉพาะผู้ที่ได้รับการ์ด ด้วยสถานที่จำกัด แต่งกายเครื่องแบบแขนยาว

13 ม.ค.55 10:10
เลี้ยงสังสรรค์ จปร.๒๔ ณ ห้องเอนกประสงค์ ยศ.ทบ. ๒๐๑๘๐๐ ม.ค. เพื่อแสดงความยินดี,มอบของที่ระลึก,รับ-ส่งหน้าที่ประธานรุ่น แต่งกายชุดสุภาพ

copyright @ 2010 by crma24.net